Nội thất shop thời trang

Quầy thu ngân TN01

– Dài x rộng x cao : 1200 x 550 x 1100mm – Chất liệu Gỗ melamine

Nội thất shop thời trang

Quầy thu ngân TN02

– Dài x rộng x cao : 1200 x 550 x 1050mm – Chất liệu: Gỗ melamine

Nội thất shop thời trang

Quầy thu ngân TN03

– Dài x rộng x cao : 1200 x 600 x 1050mm – Chất liệu: Gỗ melamine

Nội thất shop thời trang

Quầy thu ngân TN04

– Dài x rộng x cao : 1200 x 1200 x 1050mm – Chất liệu: Gỗ melamine

Nội thất shop thời trang

Quầy thu ngân TN05

– Dài x rộng x cao : 1200 x 550 x 1050mm – Chất liệu: Gỗ melamine

Nội thất shop thời trang

Quầy thu ngân TN06

– Dài x rộng x cao : 1200 x 550 x 1050 – Chất liệu: Gỗ melamine

Nội thất shop thời trang

Quầy thu ngân TN07

– Dài x rộng x cao : 1200 x 550 x 1050mm – Chất liệu: Gỗ melamine

Nội thất shop thời trang

Quầy thu ngân TN08

– Dài x rộng x cao : 1500 x 600 x 1050mm – Chất liệu: Gỗ melamine

Nội thất shop thời trang

Quầy thu ngân TN09

– Dài x rộng x cao : 1350 x 550 x 1050mm – Chất liệu: Gỗ melamine

Nội thất shop thời trang

Quầy thu ngân TN10

– Dài x rộng x cao : 1136 x 528 x 1000 – Chất liệu: Gỗ melamine

Nội thất shop thời trang

Quầy thu ngân TN11

– Dài x rộng x cao : 1110 x 530 x 1000 – Chất liệu: Gỗ melamine

Nội thất shop thời trang

Quầy thu ngân TN12

– Dài x rộng x cao : 1300 x 550 x 850mm – Chất liệu: Gỗ melamine

Nội thất shop thời trang

Quầy thu ngân TN13

– Dài x rộng x cao : 1650 x 1350 x 850mm – Chất liệu: Gỗ melamine

Nội thất shop thời trang

Quầy thu ngân TN14

– Dài x rộng x cao : 1400 x 550 x 1050mm – Chất liệu: Gỗ melamine

Nội thất shop thời trang

Quầy thu ngân TN15

- Dài x rộng x cao : 1185 x 550 x 1050mm - Chất liệu: Gỗ melamine

Chat
1
x
Chào bạn
Bạn có thể gửi câu hỏi về thiết kế nội thất, thiết kế cửa hàng hoặc trao đổi với tôi tại đây.

Bắt đầu chat


Noite: You must logged FacebookTo start conversation.