Giá kệ sát tường

Kệ sát tường ST01

– Dài x rộng x cao : 1200 x 300 x 2100mm – Chất liệu: Sắt hộp 20mm sơn đen tĩnh điện + gỗ melamine

Giá kệ sát tường

Kệ sát tường ST02

– Dài x rộng x cao : 1200 x 1200 x 1200mm – Chất liệu: Sắt hộp 20mm sơn đen tĩnh điện + gỗ melamine trắng

Giá kệ sát tường

Kệ sát tường ST03

– Dài x rộng x cao : 1200 x 300 x 2200mm – Chất liệu: sắt hộp 20mm sơn đen tĩnh điện + gỗ melamine trắng

Giá kệ sát tường

Kệ sát tường ST04

– Dài x rộng x cao : 1600 x 300 x 2182mm – Chất liệu: Sắt hộp 20mm sơn đen tĩnh điện + gỗ melamine trắng

Giá kệ sát tường

Kệ sát tường ST05

– Dài x rộng x cao : 600 x 400 x 2100mm – Chất liệu: Sắt sơn đen tĩnh điện

Giá kệ sát tường

Kệ sát tường ST06

– Dài x rộng x cao : 2200 x 300 x 2200mm – Chất liệu: Sắt vuông 20mm sơn đen tĩnh điện + gỗ melamine

Giá kệ sát tường

Kệ sát tường ST07

– Dài x rộng x cao : 2400 x 300 x 2200mm – Chất liệu: Sắt tròn Ø20mm sơn đen tĩnh điện + gỗ melamine trắng

Giá kệ sát tường

Kệ sát tường ST08

– Dài x rộng x cao : 1600 x 400 x 2200mm – Chất liệu: Sắt vuông 20mm sơn đen tĩnh điện + gỗ melamine trắng

Giá kệ sát tường

Kệ sát tường ST09

– Dài x rộng x cao : 1200 x 300 x 2800mm – Chất liệu: Sắt vuông 20mm sơn đen tĩnh điện

Giá kệ sát tường

Kệ sát tường ST10

– Dài x rộng x cao : 1200 x 300 x 2000mm và 800 x 300 x 2000mm – Chất liệu: Sất sơn tĩnh điện + gỗ melamine trắng

Giá kệ sát tường

Kệ sát tường ST11

– Dài x rộng x cao : 800 x 300 x 2200mm – Chất liệu: Sắt hộp 20mm sơn đen tĩnh điện + Mặt kính

Giá kệ sát tường

Kệ sát tường ST12

– Dài x rộng : 1200 x 280mm và 800 x 280mm – Chất liệu: Sắt sơn đen tĩnh điện

Giá kệ sát tường

Kệ sát tường ST13

– Dài x rộng x cao : 1200 x 280 và 800x 280mm, chiều cao giá phụ thuộc vào chiều cao trần. – Chất liệu: Sắt sơn đen tĩnh điện

Giá kệ sát tường

Kệ sát tường ST14

– Dài x rộng x cao : 600 x 400 x 1700mm – Chất liệu: sắt sơn đen tĩnh điện + gỗ melamine

Giá kệ sát tường

Kệ sát tường ST15

– Dài x rộng x cao : 1200 x 600 x 2100mm – Chất liệu: Sắt sơn đen tĩnh điện + gỗ melamine

Giá kệ sát tường

Kệ sát tường ST16

– Dài x rộng x cao : 1200 x 600 x 1600mm – Chất liệu : Sắt sơn đen tĩnh điện + gỗ melamine trắng

Chat
1
x
Chào bạn
Bạn có thể gửi câu hỏi về thiết kế nội thất, thiết kế cửa hàng hoặc trao đổi với tôi tại đây.

Bắt đầu chat


Noite: You must logged FacebookTo start conversation.