Giá kệ sát tường

Giá kệ sát tường ST18

Giá kệ sát tường

Giá kệ sát tường ST19

Giá kệ sát tường

Giá kệ sát tường ST20

Giá kệ sát tường

Giá kệ sát tường ST21

Giá kệ sát tường

Giá kệ sát tường ST22

Giá kệ sát tường

Giá kệ sát tường ST23

Giá kệ sát tường

Giá kệ sát tường ST24

Giá kệ sát tường

Giá kệ sát tường ST25

Giá kệ sát tường

Kệ sát tường ST01

– Dài x rộng x cao : 1200 x 300 x 2100mm – Chất liệu: Sắt hộp 20mm sơn đen tĩnh điện + gỗ melamine

Giá kệ sát tường

Kệ sát tường ST02

– Dài x rộng x cao : 1200 x 1200 x 1200mm – Chất liệu: Sắt hộp 20mm sơn đen tĩnh điện + gỗ melamine trắng

Giá kệ sát tường

Kệ sát tường ST03

– Dài x rộng x cao : 1200 x 300 x 2200mm – Chất liệu: sắt hộp 20mm sơn đen tĩnh điện + gỗ melamine trắng

Giá kệ sát tường

Kệ sát tường ST04

– Dài x rộng x cao : 1600 x 300 x 2182mm – Chất liệu: Sắt hộp 20mm sơn đen tĩnh điện + gỗ melamine trắng

Giá kệ sát tường

Kệ sát tường ST05

– Dài x rộng x cao : 600 x 400 x 2100mm – Chất liệu: Sắt sơn đen tĩnh điện

Giá kệ sát tường

Kệ sát tường ST06

– Dài x rộng x cao : 2200 x 300 x 2200mm – Chất liệu: Sắt vuông 20mm sơn đen tĩnh điện + gỗ melamine

Giá kệ sát tường

Kệ sát tường ST07

– Dài x rộng x cao : 2400 x 300 x 2200mm – Chất liệu: Sắt tròn Ø20mm sơn đen tĩnh điện + gỗ melamine trắng

Giá kệ sát tường

Kệ sát tường ST08

– Dài x rộng x cao : 1600 x 400 x 2200mm – Chất liệu: Sắt vuông 20mm sơn đen tĩnh điện + gỗ melamine trắng

Giá kệ sát tường

Kệ sát tường ST09

– Dài x rộng x cao : 1200 x 300 x 2800mm – Chất liệu: Sắt vuông 20mm sơn đen tĩnh điện

Giá kệ sát tường

Kệ sát tường ST10

– Dài x rộng x cao : 1200 x 300 x 2000mm và 800 x 300 x 2000mm – Chất liệu: Sất sơn tĩnh điện + gỗ melamine trắng

Giá kệ sát tường

Kệ sát tường ST11

– Dài x rộng x cao : 800 x 300 x 2200mm – Chất liệu: Sắt hộp 20mm sơn đen tĩnh điện + Mặt kính

Giá kệ sát tường

Kệ sát tường ST12

– Dài x rộng : 1200 x 280mm và 800 x 280mm – Chất liệu: Sắt sơn đen tĩnh điện

Giá kệ sát tường

Kệ sát tường ST13

– Dài x rộng x cao : 1200 x 280 và 800x 280mm, chiều cao giá phụ thuộc vào chiều cao trần. – Chất liệu: Sắt sơn đen tĩnh điện

Giá kệ sát tường

Kệ sát tường ST14

– Dài x rộng x cao : 600 x 400 x 1700mm – Chất liệu: sắt sơn đen tĩnh điện + gỗ melamine

Giá kệ sát tường

Kệ sát tường ST15

– Dài x rộng x cao : 1200 x 600 x 2100mm – Chất liệu: Sắt sơn đen tĩnh điện + gỗ melamine

Giá kệ sát tường

Kệ sát tường ST16

– Dài x rộng x cao : 1200 x 600 x 1600mm – Chất liệu : Sắt sơn đen tĩnh điện + gỗ melamine trắng

Chat
1
x
Chào bạn
Bạn có thể gửi câu hỏi về thiết kế nội thất, thiết kế cửa hàng hoặc trao đổi với tôi tại đây.

Bắt đầu chat


Noite: You must logged FacebookTo start conversation.