Giá kệ giữa nhà

Kệ giữa nhà GN01

– Dài x rộng x cao : 620 x 620 x 1200mm – Chất liệu: sắt sơn tĩnh điện + gỗ melamine

Giá kệ giữa nhà

Kệ giữa nhà GN02

– Dài x rộng x cao : 1000 x 1000 x 1200mm – Chất liệu: thân sắt tròn Ø40 + chân 40x20mm sơn đen tĩnh điện

Giá kệ giữa nhà

Kệ giữa nhà GN03

– Dài x rộng x cao : 1200 x 600 x 1200 – Chất liệu: Sắt Ø20 sơn đen tĩnh điện

Giá kệ giữa nhà

Kệ giữa nhà GN04

– Dài x rộng x cao : 600 x 700 x 1200mm – Chất liệu: Sắt hộp 20mm sơn đen tĩnh điện

Giá kệ giữa nhà

Kệ giữa nhà GN05

– Dài x rộng x cao : 800 x 400 x 1200mm và 400 x 400 x 1200mm – Chất liệu: Sắt hộp 20mm sơn đen tĩnh điện

Giá kệ giữa nhà

Kệ giữa nhà GN06

– Dài x rộng x cao : 1200 x 600 x 1350mm – Chất liệu: Sắt tròn Ø20mm + sắt sơn đen tĩnh điện

Giá kệ giữa nhà

Kệ giữa nhà GN07

– Dài x rộng x cao : 1200 x 600 x 1200mm – Chất liệu: Sắt hộp 20mm sơn đen tĩnh điện

Giá kệ giữa nhà

Kệ giữa nhà GN08

– Dài x rộng x cao : 1200 x 600 x 1200 – Chất liệu: Sắt hộp 20mm sơn đen tĩnh điện + Gỗ melamine trắng

Giá kệ giữa nhà

Kệ giữa nhà GN09

– Dài x rộng x cao : 1200 x 600 x 1200mm – Chất liệu: Sắt hộp 20mm sơn đen tĩnh điện

Giá kệ giữa nhà

Kệ giữa nhà GN10

– Dài x rộng x cao : 1400 x 400 x 1200mm – Chất liệu: Sắt Ø20mm sơn đen tĩnh điện + gỗ melamine trắng

Giá kệ giữa nhà

Kệ giữa nhà GN11

– Dài x rộng x cao : 1200 x 600 x 1200mm – Chất liệu: sắt hộp 20mm sơn đen tĩnh điện

Giá kệ giữa nhà

Kệ giữa nhà GN12

– Dài x rộng x cao : 1200 x 500 x 1200mm – Chất liệu: Sắt hộp 20mm sơn đen tĩnh điện + gỗ melamine trắng

Giá kệ giữa nhà

Kệ giữa nhà GN13

– Dài x rộng x cao : 1200 x 500 x 1500mm – Chất liệu: Sắt sơn đen tĩnh điện + gỗ melamine trắng

Giá kệ giữa nhà

Kệ giữa nhà GN14

– Dài x rộng x cao : 1200 x 600 x 1400mm – Chất liệu: Sắt hộp 20mm sơn đen tĩnh điện + gỗ melamine trắng

Chat
1
x
Chào bạn
Bạn có thể gửi câu hỏi về thiết kế nội thất, thiết kế cửa hàng hoặc trao đổi với tôi tại đây.

Bắt đầu chat


Noite: You must logged FacebookTo start conversation.