Bục manocanh

Bục manocanh BSW01

Giá kệ sát tường

Giá kệ sát tường ST18

Giá kệ sát tường

Giá kệ sát tường ST19

Giá kệ sát tường

Giá kệ sát tường ST20

Giá kệ sát tường

Giá kệ sát tường ST21

Giá kệ sát tường

Giá kệ sát tường ST22

Giá kệ sát tường

Giá kệ sát tường ST23

Giá kệ sát tường

Giá kệ sát tường ST24

Giá kệ sát tường

Giá kệ sát tường ST25

Giá kệ giữa nhà

Kệ giữa nhà GN01

– Dài x rộng x cao : 620 x 620 x 1200mm – Chất liệu: sắt sơn tĩnh điện + gỗ melamine

Giá kệ giữa nhà

Kệ giữa nhà GN02

– Dài x rộng x cao : 1000 x 1000 x 1200mm – Chất liệu: thân sắt tròn Ø40 + chân 40x20mm sơn đen tĩnh điện

Giá kệ giữa nhà

Kệ giữa nhà GN03

– Dài x rộng x cao : 1200 x 600 x 1200 – Chất liệu: Sắt Ø20 sơn đen tĩnh điện

Giá kệ giữa nhà

Kệ giữa nhà GN04

– Dài x rộng x cao : 600 x 700 x 1200mm – Chất liệu: Sắt hộp 20mm sơn đen tĩnh điện

Giá kệ giữa nhà

Kệ giữa nhà GN05

– Dài x rộng x cao : 800 x 400 x 1200mm và 400 x 400 x 1200mm – Chất liệu: Sắt hộp 20mm sơn đen tĩnh điện

Giá kệ giữa nhà

Kệ giữa nhà GN06

– Dài x rộng x cao : 1200 x 600 x 1350mm – Chất liệu: Sắt tròn Ø20mm + sắt sơn đen tĩnh điện

Giá kệ giữa nhà

Kệ giữa nhà GN07

– Dài x rộng x cao : 1200 x 600 x 1200mm – Chất liệu: Sắt hộp 20mm sơn đen tĩnh điện

Giá kệ giữa nhà

Kệ giữa nhà GN08

– Dài x rộng x cao : 1200 x 600 x 1200 – Chất liệu: Sắt hộp 20mm sơn đen tĩnh điện + Gỗ melamine trắng

Giá kệ giữa nhà

Kệ giữa nhà GN09

– Dài x rộng x cao : 1200 x 600 x 1200mm – Chất liệu: Sắt hộp 20mm sơn đen tĩnh điện

Giá kệ giữa nhà

Kệ giữa nhà GN10

– Dài x rộng x cao : 1400 x 400 x 1200mm – Chất liệu: Sắt Ø20mm sơn đen tĩnh điện + gỗ melamine trắng

Giá kệ giữa nhà

Kệ giữa nhà GN11

– Dài x rộng x cao : 1200 x 600 x 1200mm – Chất liệu: sắt hộp 20mm sơn đen tĩnh điện

Giá kệ giữa nhà

Kệ giữa nhà GN12

– Dài x rộng x cao : 1200 x 500 x 1200mm – Chất liệu: Sắt hộp 20mm sơn đen tĩnh điện + gỗ melamine trắng

Giá kệ giữa nhà

Kệ giữa nhà GN13

– Dài x rộng x cao : 1200 x 500 x 1500mm – Chất liệu: Sắt sơn đen tĩnh điện + gỗ melamine trắng

Giá kệ giữa nhà

Kệ giữa nhà GN14

– Dài x rộng x cao : 1200 x 600 x 1400mm – Chất liệu: Sắt hộp 20mm sơn đen tĩnh điện + gỗ melamine trắng

Giá kệ giữa nhà

Kệ giữa nhà GN15

Giá kệ giữa nhà

Kệ giữa nhà GN16

Giá kệ giữa nhà

Kệ giữa nhà GN17

Giá kệ giữa nhà

Kệ giữa nhà GN18

Giá kệ giữa nhà

Kệ giữa nhà GN19

Giá kệ giữa nhà

Kệ giữa nhà GN20

Giá kệ giữa nhà

Kệ giữa nhà GN21

Chat
1
x
Chào bạn
Bạn có thể gửi câu hỏi về thiết kế nội thất, thiết kế cửa hàng hoặc trao đổi với tôi tại đây.

Bắt đầu chat


Noite: You must logged FacebookTo start conversation.