Kệ bút

Kệ bút KB01

– Dài x rộng x cao: 2400 x 1000 x 1400 mm – Chất liệu: Gỗ, mica

Kệ bút

Kệ bút KB02

– Dài x rộng x cao: 2000 x 800 x 1400 mm – Chất liệu: Gỗ, mica

Kệ bút

Kệ bút KB03

– Dài x rộng x cao: 1400 x 1400 x 1400 mm – Chất liệu: Gỗ, mica

Kệ sách giữa nhà

Kệ sách giữa nhà KGN01

Kệ sách giữa nhà

Kệ sách giữa nhà KGN02

Kệ sách giữa nhà

Kệ sách giữa nhà KGN03

Kệ sách giữa nhà

Kệ sách giữa nhà KGN04

Kệ sách giữa nhà

Kệ sách giữa nhà KGN05

Kệ sách giữa nhà

Kệ sách giữa nhà KGN06

Kệ sách giữa nhà

Kệ sách giữa nhà KGN07

Kệ sách giữa nhà

Kệ sách giữa nhà KGN09

Kệ sách giữa nhà

Kệ sách giữa nhà KGN10

Kệ sách giữa nhà

Kệ sách giữa nhà KGN11

Kệ sách giữa nhà

Kệ sách giữa nhà KGN12

Kệ văn phòng phẩm giữa nhà

Kệ văn phòng phẩm giữa nhà VPP01

Kệ văn phòng phẩm giữa nhà

Kệ văn phòng phẩm giữa nhà VPP02

Kệ văn phòng phẩm giữa nhà

Kệ văn phòng phẩm giữa nhà VPP03